مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد
نام خانوادگی:سوری
پست الکترونیک:mohammedsoori@yahoo.com
نخصص ها:کلام ، ادیان و مذاهب ، زبان و ادبیات انگلیسی

زندگی نامه

1352 تولد در تویسرکان

1354 انتقال به قم به همراه خانواده

1367-1369 ورود به حوزه علمیه قم و تحصیل در مدرسه علمیه رسالت

1370-1373 ادامه تحصیلات حوزوی در مدرسه علمیه معصومیه

1374-1378 تحصیل در مقطع کارشناسی «الاهیات و معارف  اسلامی» در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در کنار تحصیلات حوزوی

1380-1384 تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته «دین شناسی» در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

از 1387 تحصیل در دوره دکتری «کلام» در مرکز تربیت مدرس دانشگاه قم